Biegaj z nami Jogging Świnoujście [Rozmiar: 320 bajtów]

[Rozmiar: 272 bajtów]


Aktualności
Klub

RegulaminKONTAKT


REGULAMIN BIEGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB BIEGACZA JOGGING

w tym Międzynarodowej Ligi Biegowej

Kalendarz biegów 2017 Klubu Biegacza Jogging przewiduje 12 biegów w Świnoujściu i okolicach(po jednym w każdym miesiącu). 9 z nich zaliczanych jest do tzw.
Międzynarodowej Ligi Biegowej(w kalendarzu oznaczone czerwoną kropką). Z kolei 6 z tych 9 (najkorzystniejszych dla danego zawodnika) zaliczanych jest do ostatecznej punktacji.
Zawodnik zostaje sklasyfikowany, jeśli weźmie udział w co najmniej 4 biegach zaliczanych do MLB. W przypadku biegu z 23.07.2017 (cykl 3 startów) uznaje się, że zawodnik uczestniczy w jednym biegu, choć punkty zdobywać może za każdy start. Punktacja prowadzona jest zarówno open, jak i w kategoriach wiekowych, w rozróżnieniu na kobiety i mężczyzn.

Gradacja punktów ustalona została w oparciu o przeciętną frekwencję biegów - jest ona następująca:
- za zdobycie 1 miejsca - 40pkt,
- za 2 m. - 35 pkt.
- za 3 m. - 30 pkt.
- za 4 m. - 25 pkt.
- za 5 m. - 24 pkt.
- za 6 m. - 23 pkt.
.....
- za 27 m. - 2pkt.
- za 28 m. - 1pkt.
- za 29 m. - 1pkt
i za każde kolejne miejsce również 1pkt.
Kategorie wiekowe:
- do 12lat
- 13-17lat
- 18-20lat
- 21-25lat

i dalej co pięć lat do kategorii ostatniej - 75 lat i starsi.

Wykazane w kalendarzu dystanse dotyczą biegów głównych - zawsze jednak obok nich rozgrywane będą biegi dodatkowe na krótszych dystansach.
W biegach dodatkowych na wszystkich dystansach za każde miejsce uzyskuje się 1 punkt do MLB.
Poza kalendarzem mogą być przeprowadzone biegi okazjonalne (niezaliczane do MLB).
Wszystkie biegi rozgrywane będą bez względu na pogodę i stan podłoża z warunków pogodowych wynikający.
Pięciu biegom przypisane zostają stałe daty,zgodnie z ich tytularną przynależnością,niezależnie od dnia tygodnia.
Są to:Bieg Trzech Króli-zawsze 06 stycznia,Bieg Świętojański-22 czerwca,Trójbieg Andrzeja-23 lipca,Bieg Sylwestrowy-31 grudnia,
a Bieg Pawła zawsze w najbliższą niedzielę po 15 listopada-dniu urodzin śp Pawła Dodka.

Zgłoszenia przyjmowane są w dniu biegu na 60 min. przed startem. Opłata startowa wynosi 5 zł. Nie dotyczy ona tych członków KBJ, którzy mają uregulowane składki członkowskie.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność (podpisują na starcie odpowiednie oświadczenie - za niepełnoletnich czynią to rodzice lub opiekunowie).
Każdy zawodnik otrzymuje numer startowy, który winien umieścić w widocznym miejscu na swoim stroju.
Ze względu na to, że wszystkie biegi są otwarte, może wziąć w nich udział każdy, niezależnie od wieku, płci, wydolności i stopnia wytrenowania.
Toteż Klub Biegacza Jogging serdecznie zaprasza wszystkich do uczestnictwa w biegach wykazanych w kalendarzu.
Wszelkie kwestie nieobjęte regulaminem rozstrzyga komendant biegów - Andrzej Mrozek - tel. 605-680-485.

prezes Klubu Biegacza Jogging

Andrzej Mrozek

<